Typ opravy:
Dátum reklamácie:
Dátum nákupu:   Povinné
Výrobca:
Typ zariadenia: Povinné
Výrobné číslo: Povinné
Popis závady: Povinné
Príslušenstvo: Povinné
Kópia nák.dokladu:
Foto závady:
Foto závady:
Priezvisko/Firma: Povinné
Meno: Povinné
Adresa: Povinné
PSČ a mesto: Povinné Povinné
Telefón: Povinné
e-mail: Povinné
Fax:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov